Vijver onderhoud

Geen enkele vijver is hetzelfde en elke vijver heeft specifieke aandacht nodig.

Nadat uw vijver is aangelegd, is het natuurlijk de bedoeling dat u zo lang mogelijk kunt genieten van uw vijver, zonder dat deze kwalitatief achteruit gaat. Hiervoor is onderhoud van uw vijver noodzakelijk.

Bij de meeste vijvers kan het onderhoud door u zelf worden gedaan, mits bij de aanleg is gekozen voor de juiste systemen voor de aard van uw vijver.  Over de frequentie van het onderhoud en de mate van het onderhoud geef ik u graag de benodigde informatie.

Echter soms is het reguliere onderhoud niet voldoende. De vijver wordt niet helder en u merkt aan uw vissen dat zij zich niet prettig voelen in het water.

  • Waterkwaliteit: Het testen van de waterkwaliteit van uw vijver kan dan uitkomst bieden om te achterhalen of er iets mis is met het water, zodat er gericht producten kunnen worden toegevoegd aan uw vijver om de balans te herstellen;
  • Specialistische reiniging: Maar soms is er toch, ondanks het reguliere onderhoud, een laag slib of organische afvalstoffen ontstaan op de bodem van uw vijver, die middels regulier onderhoud moeilijk te verwijderen zijn. In een dergelijk geval kan specialistische reiniging uitkomst bieden.

Hulp nodig?

Mocht u het reguliere onderhoud juist niet zelf willen doen, of wilt u graag dat uw vijver jaarlijks een aantal keren grondig wordt onderhouden en nagekeken, neem dan contact met mij op.