Waterkwaliteit vijver

De waterkwaliteit is uiterst belangrijk voor het welzijn van vissen, beplanting, maar is ook allesbepalend voor het algehele klimaat in de vijver. Het is dan ook geen toeval dat een vijver helder is.

Waterwaarden

Het water in de vijver dient de juiste waterwaarden te hebben, zodat er een goede biologische balans ontstaat. Naast het reguliere onderhoud aan de vijver op zich, heeft dus ook het vijverwater een vorm van onderhoud nodig om de kwaliteit ervan goed te houden.

Om echter de kwaliteit van het water te bepalen, dient deze te worden gemeten om de waterwaarden te achterhalen. Waterwaarden zeggen iets over onder andere de zuurgraad van het water en over de hoeveelheid mineralen (voedingszouten) die zich in het water bevinden.

Een aantal belangrijke waarden zijn:

 • pH (zuurgraad): Deze waarde is van invloed op het welzijn van uw planten en vissen. De waarde dient tussen de 7 en 8,5 te liggen;
 • GH (totale / gezamenlijke hardheid): de aanwezigheid van calcium- en magnesiumzouten in het water. Aanbevolen wordt dat de waarde hoger dan 10 is;
 • KH (carbonaathardheid): Een goede KH waarde voorkomt een sterk schommelende pH waarde. Deze waarde dient hoger dan 6 te zijn;
 • Ammonium: De afscheiding van vissen en de afbraak van organische stoffen zorgen ervoor dat er ammonium in het vijverwater terechtkomt. Bij een te hoge pH waarde wordt ammonium omgezet in ammoniak, dat giftig is en gezondheidsproblemen van het vijverleven veroorzaakt. Deze waarde dient daarom 0 te zijn. Bacteriën zetten ammonium om in nitriet;
 • Nitriet: Nitriet ontstaat bij de afbraak van ammonium. Nitriet is minder giftig dan ammonium, maar kan eveneens gezondheidsproblemen in de vijver veroorzaken. De nitrietwaarde in de vijver dient daarom ook 0 te zijn. Bacteriën zetten nitriet om in nitraat.
 • Nitraat: Nitraat is niet giftig, maar wordt wel gezien als een ongewenste stof in de vijver. Het is een voedingsbron voor algen en remt de groei van kleine vissen. Daarnaast verhoogt het stress bij vissen. Bacteriën zetten nitraat om in stikstofgas (N2).

Bij het weten van de diverse waarden, kan er heel gericht behandeling van het water plaatsvinden om een eventuele verstoorde balans te herstellen.

Op welke moment is het extra van belang te letten op de waterwaarden

 • Bij het opstarten van de vijver;
 • Gedurende het (bij)vullen van de vijver met (kraan)water;
 • Bij een ruim vissenbestand;
 • Bij veel organisch afval;
 • Wanneer het vijverwater niet in evenwicht is.

Meten van de waterkwaliteit

Indien u merkt dat u door het reguliere onderhoud van de vijver niet het gewenste resultaat behaald, de vijver niet helder wordt, of u merkt dat de vissen zich niet prettig voelen in het water, dan kan ik de waterkwaliteit voor u meten en u adviseren in de juiste behandeling van het water, zodat u snel weer kunt genieten van een heldere vijver die in balans is.

Meer informatie? Neem dan contact met mij op.